AzG-cursus HF Radio

 

Interactieve cursus HF Radio Communicatie Codan 9360

Genre: Interactieve cursus

Opdrachtgever: Artsen zonder Grenzen Nederland, Field Support Unit

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

Productie, samenstelling en tekst: Wilbert Smit

Software Design: deNes, Amsterdam

Animaties: Trifid Media Creations, Eindhoven

Grafisch ontwerp: Studio C-kwadraat, Amsterdam

 

Doelgroep: Artsen en logistiek medewerkers die binnenkort voor het eerst worden uitgezonden

Doel: De doelgroep virtueel wegwijs maken in de theorie en het gebruik van hoog frequente radiocommunicatie-apparatuur. De interactieve lesstof wordt op een levensechte wijze gepresenteerd zodat de cursisten een basis leggen om met deze belangrijke technische hulpmiddelen in de werkelijkheid om kunnen te gaan.

 

In tweede instantie dient het als naslagwerk bij het oplossen van technische problemen in het veld. Tot slot had deze productie tot doel het ontwikkelen van een cursus format voor toekomstige lesprogramma's van Artsen Zonder Grenzen. 

 

Opzet: Na een uitgebreide pilotperiode is de opzet uitgekomen op het volledig virtueel nabouwen van de radio. De interactieve radio functioneert zowel in beeld als geluid vrijwel gelijk aan de werkelijke radio. Begonnen wordt met een theoretisch gedeelte over de

werking van hoog frequente radio communicatie. Hierna wordt omliggende apparatuur behandeld, zoals power supply en antennes, waarna de bediening van de radio zelf volgt. Afgesloten wordt met Frequently Asked Questions en mutiple choice zelftesten.

 

De cursist wordt tijdens de lessen zoveel mogelijk betrokken door hem of haar zelf de bediening van de radio te laten uitvoeren. Door middel van actieve woorden in de lesteksten, kunnen de gebruikers achterliggende informatie opvragen, voor het oplossen van meer ingewikkelde problemen. 
Door middel van korte samenvattingen is de cursus uitstekend te gebruiken als naslagwerk.