AzG-cursus HF NGT

 

HF Radio Communication Codan NGT

Genre: Interactieve cursus

Opdrachtgever: Artsen zonder Grenzen Nederland, Field Support Unit

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

Productie, samenstelling en tekst: Wilbert Smit

Software Design: deNes, Amsterdam

Animaties: Trifid Media Creations, Eindhoven

Grafisch ontwerp: Studio C-kwadraat, Amsterdam

 

Doelgroep: Artsen en logistiek medewerkers die binnenkort voor het eerst worden uitgezonden; naslag voor medewerkers in het veld en basisopleiding voor lokale medewerkers.

Doel: De doelgroep virtueel wegwijs maken in het gebruik van hoog frequente radiocommunicatie-apparatuur, op een dusdanig levensechte wijze dat zij met dit belangrijke technische hulpmiddel zonder problemen in de werkelijkheid kunnen omgaan. In tweede instantie dient het als naslagwerk bij het oplossen van technische problemen in het veld. Dit programma is de opvolger van de eerste interactieve AzG cursus over HF radio: CODAN 9360. 

Opzet: Net als de CODAN 9360 is ook de NGT virtueel nagebouwd. Deze CD-ROM radio functioneert zowel in beeld als geluid vrijwel gelijk aan de werkelijke radio. Hierdoor is het mogelijk de bediening van de radio te leren zonder over de radio zelf te beschikken.

Begonnen wordt met een theoretisch gedeelte over de werking van hoog frequente radio communicatie. Hierna wordt omliggende apparatuur behandeld, zoals power supply en antennes, waarna de bediening van de radio zelf volgt. Afgesloten wordt met Frequent Asked Questions en mutiple choice zelftesten.
De cursist wordt tijdens de lessen zoveel mogelijk betrokken door hem of haar zelf de bediening van de radio te laten uitvoeren. Door middel van actieve woorden in de lesteksten, kunnen de gebruikers achterliggende informatie opvragen, voor het oplossen van meer ingewikkelde problemen.
Door middel van korte samenvattingen is de cursus uitstekend te gebruiken als naslagwerk.

AzG-cursus Energie

 

Interactieve cursus Energie 

Genre: Interactieve cursus

Opdrachtgever: Artsen zonder Grenzen Nederland, Field Support Unit

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

Productie, samenstelling en tekst: Wilbert Smit

Software Design: deNes, Amsterdam

Animaties: Trifid Media Creations, Eindhoven

Grafisch ontwerp: Studio C-kwadraat, Amsterdam

 

Doelgroep: Artsen en logistiek medewerkers die binnenkort voor het eerst worden uitgezonden; naslag voor medewerkers in het veld en basisopleiding voor lokale medewerkers.

Doel: De doelgroep virtueel wegwijs maken in de theorie en het gebruik van apparatuur voor het opwekken en leveren van elektrische energie op plaatsen waar dit niet vanzelfsprekend uit het stopcontact komt. De interactieve lesstof wordt op een dusdanig levensechte wijze gepresenteerd dat de cursisten hiermee een basis leggen voor het direct in de praktijk kunnen omgaan met deze belangrijke technische hulpmiddelen.

Opzet: Ook bij deze productie gaan we uit van het eerder ontwikkelde format waarin de twee vorige cursussen voor Artsen zonder Grenzen (AzG) zijn uitgebracht. Zie: Interactieve Media. En net als bij de vorige productie is gebruik gemaakt van het Content Management Systeem (CMS) wat wij speciaal voor dit format hebben ontwikkeld.
Grofweg is de cursus onderverdeeld in een theoretisch gedeelte, een praktisch gedeelte, Frequent Asked Questions, kennistesten en uitgebreide achterliggende informatie.

AzG-cursus Cold Chain

 

Interactieve cursus Cold Chain

Genre: Interactieve cursus

Opdrachtgever: Artsen zonder Grenzen Nederland, Field Support Unit

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

Productie, samenstelling en tekst: Wilbert Smit

Software Design: deNes, Amsterdam

Animaties: Trifid Media Creations, Eindhoven

Grafisch ontwerp: Studio C-kwadraat, Amsterdam

 

Doelgroep: Artsen en logistiek medewerkers die binnenkort voor het eerst worden uitgezonden; naslag voor medewerkers in het veld en basisopleiding voor lokale medewerkers.

Doel: De doelgroep virtueel wegwijs maken in de theorie en het gebruik van apparatuur voor het koelen van medicijnen, op een dusdanig levensechte wijze dat de cursisten een basis leggen om met deze belangrijke technische hulpmiddelen zonder problemen in de werkelijkheid kunnen omgaan. 

Opzet: Bij deze productie gaan we uit van het eerder ontwikkelde format waarin de eerste cursus voor Artsen zonder Grenzen is uitgebracht. Bij deze productie zal voor het eerst gebruik gemaakt worden van het Content Management Systeem wat wij speciaal voor dit format hebben ontwikkeld. 
Grofweg is de cursus onderverdeeld in een theoretisch gedeelte, een praktisch gedeelte, Frequent Asked Questions, kennistesten en uitgebreide achterliggende informatie. 

AzG-cursus HF Radio

 

Interactieve cursus HF Radio Communicatie Codan 9360

Genre: Interactieve cursus

Opdrachtgever: Artsen zonder Grenzen Nederland, Field Support Unit

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

Productie, samenstelling en tekst: Wilbert Smit

Software Design: deNes, Amsterdam

Animaties: Trifid Media Creations, Eindhoven

Grafisch ontwerp: Studio C-kwadraat, Amsterdam

 

Doelgroep: Artsen en logistiek medewerkers die binnenkort voor het eerst worden uitgezonden

Doel: De doelgroep virtueel wegwijs maken in het gebruik van hoog frequente radiocommunicatie-apparatuur, op een dusdanig levensechte wijze dat zij met dit belangrijke technische hulpmiddel zonder problemen in de werkelijkheid kunnen omgaan. In tweede instantie dient het als naslagwerk bij het oplossen van technische problemen in het veld. Tot slot had deze productie tot doel het ontwikkelen van een cursus format voor toekomstige lesprogramma's van Artsen Zonder Grenzen. 

Opzet: Na een uitgebreide pilotperiode is de opzet uitgekomen op het volledig virtueel nabouwen van de radio. De interactieve radio functioneert zowel in beeld als geluid vrijwel gelijk aan de werkelijke radio. Begonnen wordt met een theoretisch gedeelte over de

werking van hoog frequente radio communicatie. Hierna wordt omliggende apparatuur behandeld, zoals power supply en antennes, waarna de bediening van de radio zelf volgt. Afgesloten wordt met Frequent Asked Questions en mutiple choice zelftesten.
De cursist wordt tijdens de lessen zoveel mogelijk betrokken door hem of haar zelf de bediening van de radio te laten uitvoeren. Door middel van actieve woorden in de lesteksten, kunnen de gebruikers achterliggende informatie opvragen, voor het oplossen van meer ingewikkelde problemen. 
Door middel van korte samenvattingen is de cursus uitstekend te gebruiken als naslagwerk.

MENU