Abrikozenboompjes

 

Abrikozenboompjes

Genre: Documentaire

Lengte: 33 minuten

Materiaal: Betacam SP

Opdrachtgever: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Producent: SSE Film- en Videoproducties, Utrecht

Co-Producent: NPS, Nederland 3

Regisseur: Najib Taoujni

Scenario: Najib Taoujni: research, Wilbert Smit: samenstelling en tekst

Doel: Oudere migranten aan het denken zetten over hoe en waar zij hun oude dag willen doorbrengen en op welke wijze zij daarbij gebruik kunnen maken van de vele verschillende Nederlandse ouderenvoorzieningen. 

Doelgroep: Nederlands, Arabisch en Berbers sprekende Marokkaanse migranten. 

Korte inhoud: Een drietal oudere Marokkaanse echtparen vertellen op locatie hoe zij in Nederland terecht zijn gekomen en hoe hun leven sindsdien verlopen is. Over verwachtingen en dromen die allemaal anders hebben uitgepakt. De worsteling met de romantiek van terugkeer en de realiteit van blijven. De verschillen ook tussen de ouderenzorg vanuit een familiecultuur daar en overheidszorg hier. In gesprek met kinderen en kleinkinderen komen de verschillende mogelijkheden aan de orde van hoe de oude dag in Nederland ingericht kan worden. 

Gezondheidszorg

 

Gezondheidszorg in Nederland, deel I en deel II

Genre: Gedramatiseerde voorlichtingsfilm

Lengte: 2 delen, samen 34 minuten

Materiaal: Betacam SP

Opdrachtgever: Ministerie van WVC

Producent: SSE Film- en Videoproducties, Utrecht

Regisseur: Mary Hehuat

Scenario: Wilbert Smit

Doelgroep: Erkende asielzoekers

Korte inhoud deel I: Uitleg over de werking van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland: Een erkende asielzoeker uit Lelystad reist per bus en trein door Nederland naar het asielzoekerscentrum van Alkmaar. Hij gaat op bezoek bij een zeer goede vriend uit zijn vaderland, die net veilig en wel in Nederland is aangekomen. Kleine voorvallen onderweg doen hem denken aan zijn ervaringen met de eerstelijns gezondheidszorg. Op deze manier bereidt hij zich voor op de ontmoeting met z'n vriend. Hij wil hem en zijn vrouw graag vertellen hoe de gezondheidszorg in Nederland in z'n werk gaat, omdat hij weet dat zij een jong kind hebben die last heeft van een chronische ziekte. 

Korte inhoud deel II: Kraam-, baby- en peuterzorg: Enige jaren later. Dezelfde hoofdpersoon uit deel I bezoekt met zwangere vriendin het zelfde echtpaar uit Alkmaar, in de pas verworven nieuwbouwwoning. Tijdens het in slaap helpen van haar onrustige zoon, bedenkt de vrouw van het echtpaar via flash-backs, wat zij haar zwangere vriendin zal vertellen over kraam-, baby- en peuterzorg. De vorm van beide delen wordt bepaald door het gebruik van Inner Voice, omdat het programma in 16 zeer verschillende talen nagesynchroniseerd moest worden.

Videoworkshop VROM

 

Videoworkshop VROM

Genre: Video Workshop Korte Film

Lengte: 2 x 3 minuten

Materiaal: Digitale video

Opdrachtgever: Personeelsvereniging Jonge Medewerkers Ministerie van VROM

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

Productie en begeleiding: Wilbert Smit

Begeleiding 2e groep: Robert van Alphen

Montage: Erik van de Belt en Erick van Dongen

Doel: Door middel van het zelf maken van twee korte films, de aandacht vestigen op de problemen rond de interne communicatie, met name tussen de jongere en oudere medewerkers van het ministerie.

Doelgroep: De 4000 medewerkers van het ministerie van VROM.

De workshop: Twee groepen van 6 jonge VROM-medewerkers hebben onder begeleiding op één avond het communicatieprobleem omgezet in een kort scenario. De volgende ochtend hebben deze cursisten de twee scenario's gelijktijdig verfilmd op locaties in en rond Den Haag. 's Middags zijn de twee films door twee professionele editors gemonteerd, in overleg met een deelnemer 

uit iedere groep. Die zelfde avond beleefde de twee films hun première voor een publiek van circa 100 geïnteresseerde VROM medewerkers. In een oplage van 50 kopieën zijn de twee films onder de aandacht gebracht van de andere collega's.

Korte inhoud ‘Steekvlam’: Associatieve verbeelding van het communicatieprobleem, met tot slot het tonen van de kansen, mogelijkheden en noodzakelijkheid om tot oplossingen te komen. 

Korte inhoud ‘Op de step’: Na een korte introductie zien we ganginterviews met de vraag of de directie op de step te krijgen is. Tot slot wordt de directie met deze vraag overvallen. 

MENU