Lezing Hans van Ewijk

 

LEZING HANS VAN EWIJK

Zijn visie op sociaal werk

 

In deze registratie van zijn lezing in ruim 40 minuten, geeft Hans van Ewijk, tijdens Krachtproef18 op 3-11-2018 in Akkrum, zijn visie op sociaal werk: "Van denken in toestanden, achterstanden, problemen en stoornissen naar denken in sociaal gedrag en sociale verhoudingen”. 

Hans van Ewijk is voormalig bijzonder hoogleraar 'Grondslagen van het maatschappelijk werk'.

Zie rechts of onder de volledige registratie.

Meer informatie, zie website opdrachtgever: krachtproef.org .

Genre: documentaire registratie

Lengte: 42 minuten

Opdrachtgever: Krachtproef, netwerk van opbouwwerkers

Producent: Wilbert Smit voor SchinkelDuo Communicatie, Amsterdam

Gebruik: vertoning op internet

Doelgroep: Iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het vak opbouwwerk.

Cees!

Cees! Crisis in de psychiatrische kliniek?

Genre: Documentaire

Lengte: 2.42 minuut

Opdrachtgever: Stichting Onderzoeksjournalistiek Nederland, Stella Braam

Producent: SchinkelDuo Communicatie, Wilbert Smit

Opnames en voice-over: Stella Braam

Montage en nabewerking: Wilbert Smit

Adviezen: Camille van Neer

Gebruik: website, Youtube, Vimeo, Facebook

Doel: werving donateurs en crowdfunding voor onderzoek en boek 

Doelgroep: potentiële sponsors en toekomstige lezers van het boek

Korte omschrijving: Niet gehinderd door de regels van het filmmaken of de toestemming om te mogen filmen is onderzoeksjournalist Stella Braam met haar telefoon aan de slag gegaan, gemotiveerd door de gebeurtenissen die een goede vriend van haar overkwam tijdens zijn opname in een psychiatrische kliniek.

Abrikozenboompjes

 

Abrikozenboompjes

Genre: Documentaire

Lengte: 33 minuten

Materiaal: Betacam SP

Opdrachtgever: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Producent: SSE Film- en Videoproducties, Utrecht

Co-Producent: NPS, Nederland 3

Regisseur: Najib Taoujni

Scenario: Najib Taoujni: research, Wilbert Smit: samenstelling en tekst

Doel: Oudere migranten aan het denken zetten over hoe en waar zij hun oude dag willen doorbrengen en op welke wijze zij daarbij gebruik kunnen maken van de vele verschillende Nederlandse ouderenvoorzieningen. 

Doelgroep: Nederlands, Arabisch en Berbers sprekende Marokkaanse migranten. 

Korte inhoud: Een drietal oudere Marokkaanse echtparen vertellen op locatie hoe zij in Nederland terecht zijn gekomen en hoe hun leven sindsdien verlopen is. Over verwachtingen en dromen die allemaal anders hebben uitgepakt. De worsteling met de romantiek van terugkeer en de realiteit van blijven. De verschillen ook tussen de ouderenzorg vanuit een familiecultuur daar en overheidszorg hier. In gesprek met kinderen en kleinkinderen komen de verschillende mogelijkheden aan de orde van hoe de oude dag in Nederland ingericht kan worden. 

Gezondheidszorg

 

Gezondheidszorg in Nederland, deel I en deel II

Genre: Gedramatiseerde voorlichtingsfilm

Lengte: 2 delen, samen 34 minuten

Materiaal: Betacam SP

Opdrachtgever: Ministerie van WVC

Producent: SSE Film- en Videoproducties, Utrecht

Regisseur: Mary Hehuat

Scenario: Wilbert Smit

Doelgroep: Erkende asielzoekers

Korte inhoud deel I: Uitleg over de werking van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland: Een erkende asielzoeker uit Lelystad reist per bus en trein door Nederland naar het asielzoekerscentrum van Alkmaar. Hij gaat op bezoek bij een zeer goede vriend uit zijn vaderland, die net veilig en wel in Nederland is aangekomen. Kleine voorvallen onderweg doen hem denken aan zijn ervaringen met de eerstelijns gezondheidszorg. Op deze manier bereidt hij zich voor op de ontmoeting met z'n vriend. Hij wil hem en zijn vrouw graag vertellen hoe de gezondheidszorg in Nederland in z'n werk gaat, omdat hij weet dat zij een jong kind hebben die last heeft van een chronische ziekte. 

Korte inhoud deel II: Kraam-, baby- en peuterzorg: Enige jaren later. Dezelfde hoofdpersoon uit deel I bezoekt met zwangere vriendin het zelfde echtpaar uit Alkmaar, in de pas verworven nieuwbouwwoning. Tijdens het in slaap helpen van haar onrustige zoon, bedenkt de vrouw van het echtpaar via flash-backs, wat zij haar zwangere vriendin zal vertellen over kraam-, baby- en peuterzorg. De vorm van beide delen wordt bepaald door het gebruik van Inner Voice, omdat het programma in 16 zeer verschillende talen nagesynchroniseerd moest worden.

Videoworkshop VROM

 

Videoworkshop VROM

Genre: Video Workshop Korte Film

Lengte: 2 x 3 minuten

Materiaal: Digitale video

Opdrachtgever: Personeelsvereniging Jonge Medewerkers Ministerie van VROM

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

Productie en begeleiding: Wilbert Smit

Begeleiding 2e groep: Robert van Alphen

Montage: Erik van de Belt en Erick van Dongen

Doel: Door middel van het zelf maken van twee korte films, de aandacht vestigen op de problemen rond de interne communicatie, met name tussen de jongere en oudere medewerkers van het ministerie.

Doelgroep: De 4000 medewerkers van het ministerie van VROM.

De workshop: Twee groepen van 6 jonge VROM-medewerkers hebben onder begeleiding op één avond het communicatieprobleem omgezet in een kort scenario. De volgende ochtend hebben deze cursisten de twee scenario's gelijktijdig verfilmd op locaties in en rond Den Haag. 's Middags zijn de twee films door twee professionele editors gemonteerd, in overleg met een deelnemer 

uit iedere groep. Die zelfde avond beleefde de twee films hun première voor een publiek van circa 100 geïnteresseerde VROM medewerkers. In een oplage van 50 kopieën zijn de twee films onder de aandacht gebracht van de andere collega's.

Korte inhoud ‘Steekvlam’: Associatieve verbeelding van het communicatieprobleem, met tot slot het tonen van de kansen, mogelijkheden en noodzakelijkheid om tot oplossingen te komen. 

Korte inhoud ‘Op de step’: Na een korte introductie zien we ganginterviews met de vraag of de directie op de step te krijgen is. Tot slot wordt de directie met deze vraag overvallen. 

De Banne Bruist

 

De Banne Bruist

Genre: Documentaire opdrachtfilm

Lengte: 9,5 minuten

Materiaal: Betacam SP

Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam-Noord

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

Scenario, regie en productie: Wilbert Smit

Camera: Godert Walter

Geluid: Jan van Rhenen

Montage: Ralf de Lange

Doel: Het betrekken van de bewoners van verschillende culturen van de wijk De Banne bij het opzetten, uitvoeren en onderhouden van het wijkplan ter verbetering van de sociale en materiële omstandigheden in het kader van het Grote Steden Beleid.

Doelgroep: In eerste instantie de bewoners en instellingen van de wijk zelf. Daarnaast wil het programma een inspiratiebron zijn voor andere wijken van Amsterdam.

Korte inhoud: Impressie van het buurtfeest De Banne Bruist, het startpunt van de uitvoering van het wijkplan. Het programma laat een aardige dwarsdoorsnede zien van de diverse bevolkingsgroepen uit deze buurt en hun verschillende culturele activiteiten. 

Senioren Zorg Plan deel 1

 

Senioren Zorg Plan deel 1: Wie zijn wij?

Genre: Documentaire opdrachtfilm

Lengte: 3.08 minuut

Opdrachtgever: Senioren Zorg Plan, Amsterdam.

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

One-man-crew productie. Scenario, regie, productie, camera, geluid en montage: Wilbert Smit.

Gebruikwebsite, Youtube, Vimeo, Facebook, beamerprojectie.

Doelgroep: mantelzorgers en familie die op zoek zijn naar thuiszorg voor dementerende ouderen. 

Korte omschrijving: Documentaire indruk over hoe het eerste contact met Senioren Zorg Plan verloopt, wanneer je voor een dementerende vader, moeder of partner op zoek bent naar zorg en ondersteuning thuis.

Senioren Zorg Plan deel 2

 

Senioren Zorg Plan deel 2: Wat doen wij?

Genre: Documentaire opdrachtfilm

Lengte: 3.06 minuut

Opdrachtgever: Senioren Zorg Plan, Amsterdam.

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

One-man-crew productie. Scenario, regie, productie, camera, geluid en montage: Wilbert Smit.

Gebruik: website, Youtube, Vimeo, Facebook, beamerprojectie.

Doelgroep: mantelzorgers en familie die op zoek zijn naar thuiszorg voor dementerende ouderen. 

Korte omschrijving: Documentaire indruk over hoe de thuiszorg van Senioren Zorg Plan in de praktijk werkt: een thuiszorg medewerker bezoekt een cliënt. De mantelzorger en cliënt vertellen over hun ervaringen met deze zorg.

Zuidhoek

 

Zuidhoek, op weg naar 2000

Genre: Documentaire
Lengte: 23 minuten
Materiaal: Betacam SP 
Opdrachtgever: Stichting Voortvarend Charlois, een samenwerkingsverband van het Gemeentelijk Havenbedrijf en deelgemeente Charlois, Rotterdam 
 
 

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties
Scenario, regie  
en productie: Wilbert Smit 

In samenwerking met: Gest en de Ruiter BV
Geluid: Peter Gest 
Camera en montage: Ralf de Lange 
Vormgeving omslag: Studio C-kwadraat, Christien van Beek

Doel: Het betrekken van bewoners bij het maken van plannen voor het opknappen van de buurt in het kader van het Grote Steden Beleid. 

Doelgroep: Alle bewoners van de buurt Zuidhoek. In tweede instantie bewoners van andere op te knappen buurten in Rotterdam.

Korte inhoud: Na een korte inleiding loopt de kamera met een aantal betrokken bewoners door de buurt. Tijdens deze wandeling laten de bewoners zien wat zij als knelpunten ervaren en vertellen ze hoe zij denken dat deze problemen kunnen worden opgelost. Tussentijds laat de film beelden zien van opgeknapte buurten uit andere delen van het land, als voorbeeld van hoe daar gelijksoortige situaties zijn aangepakt.

De Alzheimers

 

De Alzheimers, Stella Braam

Genre: Theater registratie

Lengte: 3.34 minuut

Opdrachtgever: Stella Braam, Amsterdam

Producent: Wilbert Smit Script & Mediaproducties

One-man-crew productie. Regie, productie, camera, geluid en montage: Wilbert Smit

Gebruik: website, Youtube, Vimeo, Facebook, beamerprojectie

Doelgroep: Iedereen die de theatrale lezing over dementie wil inkopen: verpleeghuis medewerkers, mantelzorgers, familie, opleidingen

Korte omschrijving: Promo voor theatrale lezing met muziek door de bekende onderzoeksjournalist Stella Braam over de ervaringen van haar vader tijdens de ontwikkeling van zijn dementie

MENU